Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ả Rập

Bach Yaman

Bach Yaman
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Syria)

NADA -m

NADA -m
Medina, Ả-rập Xê út
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út)

Dalya Youssef

Dalya Youssef
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

mohamed attia

mohamed attia
Cairo, Ai Cập
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Waleed Adel

Waleed Adel
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Mohamed Said

Mohamed Said
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Mehran Darwish

Mehran Darwish
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Zeiad Darweesh

Zeiad Darweesh
Randers, Đan Mạch
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Med emin

Med emin
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Syria)

IBRAHIM AKKASH

IBRAHIM AKKASH
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Syria)

Mohammed Al-bakri

Mohammed Al-bakri
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Iraq)

Tarek Dawalibi

Tarek Dawalibi
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Syria)

sherif oraby

sherif oraby
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Mohammed Alali

Mohammed Alali
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út)

Mustafa Ghziel

Mustafa Ghziel
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Syria)

Noure Assoul

Noure Assoul
Casablanca, Morocco
Tuổi: 38
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Yemen)
Tiếng Pháp (Pháp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến