Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ả Rập

Fedhil Abbas

Fedhil Abbas
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Iraq)

Odai Ahmad

Odai Ahmad
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Jordan)

Mohammad Mohammad

Mohammad Mohammad
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Shimaa ElDeeb

Shimaa ElDeeb
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Lana Hourani

Lana Hourani
Dallas, Hoa Kỳ
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Jordan)

hassan Jaber

hassan Jaber
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út)

Reema Al-fahied

Reema Al-fahied
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út)

Yousef Hijazeen

Yousef Hijazeen
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Jordan)

mohamed attia

mohamed attia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

khalid afif

khalid afif
Jeddah, Ả-rập Xê út
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út)

Abdulrahman Alhamrani

Abdulrahman Alhamrani
Jeddah, Ả-rập Xê út
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út)

mohanad almousawi

mohanad almousawi
Beirut, Li-băng
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Mily Grande

Mily Grande
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Zaid Munadhil

Zaid Munadhil
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

hamza zaid

hamza zaid
Casablanca, Morocco
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)

Mohammad Kabbani

Mohammad Kabbani
Damascus, Syria
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Syria)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến