Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ả Rập

abdelrahman salem

abdelrahman salem
Cairo, Ai Cập
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Rekay Alamri

Rekay Alamri
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út)

Ibrahim Awad

Ibrahim Awad
Cairo, Ai Cập
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

RaMaDan Nasr

RaMaDan Nasr
Alexandria, Ai Cập
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Munther Magableh

Munther Magableh
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

نوره محمد

نوره محمد
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất)

Hasan Salem

Hasan Salem
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Jordan)

Hesoir Hesoir

Hesoir Hesoir
Baghdad, Iraq
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Auoes Ar

Auoes Ar
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Syria)

Majed Khamis

Majed Khamis
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Abdel Sermini

Abdel Sermini
Nederland, Hà Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Elaid Berkane

Elaid Berkane
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Younes Alouani

Younes Alouani
Toulouse, Pháp
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)

Nasser Nazal

Nasser Nazal
Kuwait City, Kuwait
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Abeer AL-Btoosh

Abeer AL-Btoosh
Aqaba, Jordan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Jordan)

Amany Salah

Amany Salah
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến