Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ả Rập

isaac shafeek

isaac shafeek
Cairo, Ai Cập
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Ahmed Ali

Ahmed Ali
Baghdad, Iraq
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Kurd

Chohaira Chocho

Chohaira Chocho
Tuổi: 16
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Pháp (Pháp)

Brahim Amekraz

Brahim Amekraz
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Pháp (Pháp)

Nader Anwar

Nader Anwar
Alexandria, Ai Cập
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Enas rasheed

Enas rasheed
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Moustafa Khatib

Moustafa Khatib
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Yousef Alay

Yousef Alay
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út)

Ayad khaleel

Ayad khaleel
Kuwait City, Kuwait
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Syria)

Nawaf Moh

Nawaf Moh
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út)

Maha Al

Maha Al
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

hilal ahmed

hilal ahmed
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

rafik sahnoun

rafik sahnoun
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Tunisia)

Ahmed Samak

Ahmed Samak
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)

Wadha B

Wadha B
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập

Samaher Hop

Samaher Hop
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến