Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

Anne-Mette Neerhøj

Anne-Mette Neerhøj
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Đức (Đức)

Espen Kirkegaard Espensen

Espen Kirkegaard Espensen
Århus, Đan Mạch
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Jonas Matthiesen

Jonas Matthiesen
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Maria Hansen

Maria Hansen
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Jørgen Christiansen

Jørgen Christiansen
Tórshavn, Quần Đảo Faroe
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Zenia Neess

Zenia Neess
Erslev, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mikkel Nielsen

Mikkel Nielsen
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

nasser alzubaide

nasser alzubaide
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Đan Mạch

Katrine Køhler

Katrine Køhler
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Ida Larsen

Ida Larsen
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Søren Mattsen

Søren Mattsen
Århus, Đan Mạch
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Ane Kirk

Ane Kirk
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 61
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Peter Sørensen

Peter Sørensen
Tuổi: 72
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Gitte Skov

Gitte Skov
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tina Bartholin Have Madsen

Tina Bartholin Have Madsen
Holstebro, Đan Mạch
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Dorthe Terreni

Dorthe Terreni
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến