Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

nasser alzubaide

nasser alzubaide
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Đan Mạch

Cille Andersen

Cille Andersen
Køge, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Emilie Palsgaard

Emilie Palsgaard
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Gitte Skov

Gitte Skov
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Per Kjær

Per Kjær
Aalborg, Đan Mạch
Tuổi: 69
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

KARSTEN PENNOV

KARSTEN PENNOV
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Michelle Hansen

Michelle Hansen
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tina Bartholin Have Madsen

Tina Bartholin Have Madsen
Holstebro, Đan Mạch
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Jonas Matthiesen

Jonas Matthiesen
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Jonas Sørensen

Jonas Sørensen
Århus, Đan Mạch
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Christine Jorgensen

Christine Jorgensen
Tuổi: 13
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Lennart pedersen

Lennart pedersen
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Danny Leonhardt

Danny Leonhardt
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anders Skriver

Anders Skriver
Odense, Đan Mạch
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Nicklas Munkebo

Nicklas Munkebo
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anne-Mette Neerhøj

Anne-Mette Neerhøj
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Đức (Đức)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến