Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

Svend Erik Ebbesen

Svend Erik Ebbesen
Tuổi: 63
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Nicklas Munkebo

Nicklas Munkebo
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Hans Laurits Jørgensen

Hans Laurits Jørgensen
Nørre Alslev, Đan Mạch
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Ida Larsen

Ida Larsen
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Cecilie Lærke Jacobsen

Cecilie Lærke Jacobsen
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Malou Vilmann

Malou Vilmann
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Cecilie Serritslev

Cecilie Serritslev
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Monique Carlsen

Monique Carlsen
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Carsten Larsen

Carsten Larsen
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Karina Pedersen

Karina Pedersen
Holbæk, Đan Mạch
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tristan Stabell

Tristan Stabell
Fjerritslev, Đan Mạch
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mathilde Sandell

Mathilde Sandell
Roskilde, Đan Mạch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anders Olesen

Anders Olesen
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Gitte Skov

Gitte Skov
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

nasser alzubaide

nasser alzubaide
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Đan Mạch

Sofia Adams

Sofia Adams
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến