Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

Kis Lund
Tuổi: 56

yildiz yilan
Tuổi: 29

Carina Nygaard
Tuổi: 30

Mikkel Nielsen
Tuổi: 27

Tina Pedersen
Tuổi: 54

Lena Wohlert
Tuổi: 61

Tina Pårup
Tuổi: 31

Gurli Sørensen
Tuổi: 57

Dorthe Terreni
Tuổi: 48

Sofie Rosenvinge
Tuổi: 22

Mads Pullich
Tuổi: 25

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến