Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

KARSTEN PENNOV

KARSTEN PENNOV
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Emilie Palsgaard

Emilie Palsgaard
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mohib Faiz

Mohib Faiz
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Ba Tư

Dorthe Terreni

Dorthe Terreni
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Jonas Matthiesen

Jonas Matthiesen
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Svend Erik Ebbesen

Svend Erik Ebbesen
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Josephine Siggård Jensen

Josephine Siggård Jensen
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Malou Vilmann

Malou Vilmann
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Zara Løvkvist

Zara Løvkvist
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Sajjad Al-ali

Sajjad Al-ali
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Karina Pedersen

Karina Pedersen
Holbæk, Đan Mạch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tristan Stabell

Tristan Stabell
Fjerritslev, Đan Mạch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Nicklas Munkebo

Nicklas Munkebo
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Nina Plejdrup

Nina Plejdrup
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anders Olesen

Anders Olesen
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 68
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Sofie Rosenvinge

Sofie Rosenvinge
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến