Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

Emilie Palsgaard

Emilie Palsgaard
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mariyam Sarr

Mariyam Sarr
Ringsted, Đan Mạch
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Søren Mattsen

Søren Mattsen
Århus, Đan Mạch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Carsten Larsen

Carsten Larsen
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Cille Andersen

Cille Andersen
Køge, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Henrik Mikkelsen

Henrik Mikkelsen
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Ida Larsen

Ida Larsen
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Monique Carlsen

Monique Carlsen
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Michell Sindahl

Michell Sindahl
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Ask Henneberg

Ask Henneberg
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Jørgen Christiansen

Jørgen Christiansen
Tórshavn, Quần Đảo Faroe
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anders Marstrand

Anders Marstrand
Kolding, Đan Mạch
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anne Marie Refsgaard

Anne Marie Refsgaard
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Sofia Adams

Sofia Adams
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mathilde Sandell

Mathilde Sandell
Roskilde, Đan Mạch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Michelle Hansen

Michelle Hansen
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến