Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch

Ane Kirk

Ane Kirk
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Magnus Helios

Magnus Helios
Fredericia, Đan Mạch
Tuổi: 16
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Monique Carlsen

Monique Carlsen
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Hans Laurits Jørgensen

Hans Laurits Jørgensen
Nørre Alslev, Đan Mạch
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Nikoline Klein

Nikoline Klein
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Josephine Siggård Jensen

Josephine Siggård Jensen
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Kristian Holte

Kristian Holte
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Rebekka Smidt

Rebekka Smidt
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Jonas Matthiesen

Jonas Matthiesen
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Daniel Aeberli

Daniel Aeberli
Tartu, Estonia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Karina Pedersen

Karina Pedersen
Holbæk, Đan Mạch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Frederik Nielsen

Frederik Nielsen
Kolding, Đan Mạch
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

René Damgaard

René Damgaard
Billund, Đan Mạch
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Mai Andersen

Mai Andersen
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Anne Marie Refsgaard

Anne Marie Refsgaard
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Kastor Laine

Kastor Laine
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến