Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đức

Dennis Nehrenheim

Dennis Nehrenheim
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Saskia Meissner

Saskia Meissner
Pforzheim, Đức
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Carsten Peters

Carsten Peters
Sibratsgfäll, Áo
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Sibi abay

Sibi abay
Österreuthen, Áo
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)
Tiếng Kurd
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Andrea Jansen

Andrea Jansen
Siegburg, Đức
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Benedikt Bau

Benedikt Bau
Hjørring, Đan Mạch
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Chrissi Bühler

Chrissi Bühler
Falun, Thụy Điển
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Malena Raud

Malena Raud
Baar, Thụy Sĩ
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Anja Amb

Anja Amb
Stuttgart, Đức
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Florian Heuser

Florian Heuser
Köln, Đức
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Lena Reichhold

Lena Reichhold
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

sylvia Giessler

sylvia Giessler
Tbilisi, Georgia
Tuổi: 57
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức
Tiếng Ba Lan

Nina Scheiber

Nina Scheiber
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Nicole Rz

Nicole Rz
München, Đức
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Ba Lan

tim wende

tim wende
Seifersbach, Đức
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Dara Huber

Dara Huber
Tuổi: 32
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến