Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đức

Constantin Riekehr

Constantin Riekehr
Lübeck, Đức
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Annika Abraham

Annika Abraham
Holstebro, Đan Mạch
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Florian Heuser

Florian Heuser
Köln, Đức
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Christine Se

Christine Se
Paderborn, Đức
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Hildegard Schløder

Hildegard Schløder
Copenhagen, Đan Mạch
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Eva Weller

Eva Weller
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức
Tiếng Pháp

Annina Frey

Annina Frey
Gelterkinden, Thụy Sĩ
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)

Krisztina Nagy

Krisztina Nagy
Ostseebad Sellin, Đức
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Hungary

Stephan Bauer

Stephan Bauer
Berlin, Đức
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Alkan Ozturk

Alkan Ozturk
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Fatih Yil

Fatih Yil
München, Đức
Tuổi: 38
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Christina Caroline Ross

Christina Caroline Ross
Meerbusch, Đức
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Bettina Konrad

Bettina Konrad
Vienna, Áo
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Dennis Gieser

Dennis Gieser
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Ariosto Mazzei

Ariosto Mazzei
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Thomas Hartmann

Thomas Hartmann
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến