Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đức

Valentin Gaertner

Valentin Gaertner
Hannover, Đức
Tuổi: 65
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Nga

Christoph Schmalzer

Christoph Schmalzer
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Holger Wahlen

Holger Wahlen
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Saskia Heller

Saskia Heller
Hamburg, Đức
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Alkan Ozturk

Alkan Ozturk
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Saido Hitori

Saido Hitori
Frankfurt am Main, Đức
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Antonio L

Antonio L
Tuổi: 44
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Croatia

Chrissi Bühler

Chrissi Bühler
Falun, Thụy Điển
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Anne-Mette Neerhøj

Anne-Mette Neerhøj
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Đức (Đức)

Jacqueline Büter

Jacqueline Büter
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Michael Spiessberger

Michael Spiessberger
Salzburg, Áo
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Andrea Jansen

Andrea Jansen
Siegburg, Đức
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Julia Seebacher

Julia Seebacher
Leoben, Áo
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Jakob Chianti

Jakob Chianti
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Annika Abraham

Annika Abraham
Holstebro, Đan Mạch
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Peter Schuricht

Peter Schuricht
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến