Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đức

Rene Leither

Rene Leither
Vienna, Áo
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Lea Gysel

Lea Gysel
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)

Jessica Anlauf

Jessica Anlauf
Wiesbaden, Đức
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Tine May

Tine May
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Lena Reichhold

Lena Reichhold
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Annina Frey

Annina Frey
Gelterkinden, Thụy Sĩ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)

Lynn Lunar

Lynn Lunar
Baiersbronn, Đức
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Bianca Krause

Bianca Krause
Baden-Baden, Đức
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Polat Serkhan

Polat Serkhan
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Gwendolyn Peters

Gwendolyn Peters
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Michael Tanz

Michael Tanz
Tuổi: 66
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Steffi Kalsow

Steffi Kalsow
Köln, Đức
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Cedric ba

Cedric ba
Stuttgart, Đức
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Karla Menke

Karla Menke
Gießen, Đức
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Markus Strothmann

Markus Strothmann
Osnabrück, Đức
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Stephan Bauer

Stephan Bauer
Berlin, Đức
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến