Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đức

Gabriele Scales

Gabriele Scales
Reynoldsburg, Hoa Kỳ
Tuổi: 53
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức
Tiếng Anh

Gabi Büter

Gabi Büter
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Thu Thao Vu

Thu Thao Vu
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Việt

Steffi Kalsow

Steffi Kalsow
Köln, Đức
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Markus Strothmann

Markus Strothmann
Osnabrück, Đức
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Florian Heuser

Florian Heuser
Köln, Đức
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Melanie Pippa

Melanie Pippa
Vienna, Áo
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Michael Spiessberger

Michael Spiessberger
Salzburg, Áo
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Saskia Theis

Saskia Theis
Köln, Đức
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Lea Gysel

Lea Gysel
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)

Christopher Sch

Christopher Sch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Roberto Castelluzzo

Roberto Castelluzzo
Tuổi: 45
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)
Tiếng Ý (Ý)

Silvana F

Silvana F
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Michèle Wyss

Michèle Wyss
Bern, Thụy Sĩ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)

Frank Zimmerli

Frank Zimmerli
Männedorf / Auf Dorf, Thụy Sĩ
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)

Nico Lesch

Nico Lesch
Saarbrücken, Đức
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến