Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đức

tim wende

tim wende
Seifersbach, Đức
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Patrick Krause

Patrick Krause
Landshut, Đức
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Jens Petersen

Jens Petersen
São Paulo, Brazil
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Ariosto Mazzei

Ariosto Mazzei
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Sven Riewe

Sven Riewe
Hamburg, Đức
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Enrico Löbbert

Enrico Löbbert
München, Đức
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Eva Proft

Eva Proft
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Anh (Úc)

Thore Pieper

Thore Pieper
Bremen, Đức
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Michael Primke

Michael Primke
La Spezia, Ý
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Carsten Peters

Carsten Peters
Sibratsgfäll, Áo
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Brigitte Schwartau

Brigitte Schwartau
Neu Eckel, Đức
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Saskia Meissner

Saskia Meissner
Pforzheim, Đức
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Raimund S

Raimund S
Frankfurt am Main, Đức
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Kevin Titz

Kevin Titz
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Christina Caroline Ross

Christina Caroline Ross
Meerbusch, Đức
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Elena Krummenacher

Elena Krummenacher
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến