Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đức

Lena Reichhold

Lena Reichhold
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Fatih Yil

Fatih Yil
München, Đức
Tuổi: 37
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Holger Wahlen

Holger Wahlen
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Annina Frey

Annina Frey
Gelterkinden, Thụy Sĩ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)

Kevin Titz

Kevin Titz
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Andreas Müller

Andreas Müller
Nürnberg, Đức
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Jana Wolke

Jana Wolke
Mulsum, Đức
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Saskia Theis

Saskia Theis
Köln, Đức
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Krisztina Nagy

Krisztina Nagy
Ostseebad Sellin, Đức
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Hungary

Bianca Krause

Bianca Krause
Baden-Baden, Đức
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Melanie Pippa

Melanie Pippa
Vienna, Áo
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Valentin Gaertner

Valentin Gaertner
Hannover, Đức
Tuổi: 65
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Nga

Thore Pieper

Thore Pieper
Bremen, Đức
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Iris Sahin

Iris Sahin
Düsseldorf, Đức
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Marc Schumacher

Marc Schumacher
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Thomas Koller

Thomas Koller
Nürnberg, Đức
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến