Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đức

Christina Möllerke

Christina Möllerke
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)

Jacqueline Büter

Jacqueline Büter
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Nico Lesch

Nico Lesch
Saarbrücken, Đức
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Martina Johnson

Martina Johnson
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Peter Schuricht

Peter Schuricht
Tuổi: 68
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Mandy Allegro

Mandy Allegro
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Martin Niemeyer

Martin Niemeyer
Göttingen, Đức
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Tobias Willich

Tobias Willich
Salzgitter, Đức
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Dung Ho

Dung Ho
Düsseldorf, Đức
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Việt

Norberto Moreau

Norberto Moreau
Denia, Tây Ban Nha
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Christoph Schmalzer

Christoph Schmalzer
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Thore Pieper

Thore Pieper
Bremen, Đức
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Marc Schumacher

Marc Schumacher
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Dennis Gieser

Dennis Gieser
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Annika Abraham

Annika Abraham
Holstebro, Đan Mạch
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Carla Halling

Carla Halling
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến