Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Đức

Kerstin Zaufl

Kerstin Zaufl
Vienna, Áo
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Anja Amb

Anja Amb
Stuttgart, Đức
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Holger Wahlen

Holger Wahlen
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Sarah Hanisch

Sarah Hanisch
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Dara Huber

Dara Huber
Tuổi: 32
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

charly Eberl

charly Eberl
Salzburg, Áo
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Kevin Titz

Kevin Titz
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Andrea Jansen

Andrea Jansen
Siegburg, Đức
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

David Gerlach

David Gerlach
Hamburg, Đức
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Melanie Pippa

Melanie Pippa
Vienna, Áo
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)

Carsten Peters

Carsten Peters
Sibratsgfäll, Áo
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Christian Neugebauer

Christian Neugebauer
Werne, Đức
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Thu Thao Vu

Thu Thao Vu
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Việt

Krisztina Nagy

Krisztina Nagy
Ostseebad Sellin, Đức
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Hungary

Patrick Krause

Patrick Krause
Landshut, Đức
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Florian Heuser

Florian Heuser
Köln, Đức
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến