Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ý

domenico palermo

domenico palermo
Reggio Calabria, Ý
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Marco T

Marco T
Milano, Ý
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Davide Quarta

Davide Quarta
Verona, Ý
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Gaetano Vitillo

Gaetano Vitillo
Lausanne, Thụy Sĩ
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Thụy Sĩ)
Tiếng Ý (Thụy Sĩ)

Loris Donatelli

Loris Donatelli
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Greta Costabile

Greta Costabile
Varese, Ý
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Nicola Pace

Nicola Pace
Legnano, Ý
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Marco Serri

Marco Serri
Recanati, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Pino Perriello

Pino Perriello
Roma, Ý
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Antonella Bragalli

Antonella Bragalli
Bologna, Ý
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Lory Fro

Lory Fro
Sheffield, Vương quốc Anh
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

tiziana galistu

tiziana galistu
Roma, Ý
Tuổi: 65
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Fabio Marzella

Fabio Marzella
Bari, Ý
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Max Lafranceschina

Max Lafranceschina
Bisceglie, Ý
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

marcello marcello

marcello marcello
Italiana, Ý
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Denise Sarrecchia

Denise Sarrecchia
Roma, Ý
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến