Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ý

Mariana Sandulovych

Mariana Sandulovych
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

fabio rubino

fabio rubino
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

ciro ciardi

ciro ciardi
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Ambra Carminati

Ambra Carminati
Bergamo, Ý
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Raffaele Plaitano

Raffaele Plaitano
Cambiago, Ý
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Caterina Ciancio

Caterina Ciancio
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Alessandro Zappaterra

Alessandro Zappaterra
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Marco Staiano

Marco Staiano
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Ignazio Pullara

Ignazio Pullara
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Stefania G

Stefania G
Torino, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Maria Rosaria Spinosa

Maria Rosaria Spinosa
Napoli, Ý
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Roberto Cappiello

Roberto Cappiello
Italiani, Ý
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Filippo Novati

Filippo Novati
Cantù, Ý
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Gabriele Maida

Gabriele Maida
Trento, Ý
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Iris Domeniconi

Iris Domeniconi
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

claudio malangone

claudio malangone
Salerno, Ý
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến