Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ý

Mauro Ferri

Mauro Ferri
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Marco Marinelli

Marco Marinelli
Monza, Ý
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Dario Nardone

Dario Nardone
Milano, Ý
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Luisa Piras

Luisa Piras
Sardara, Ý
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Marco La Forgia

Marco La Forgia
Manfredonia, Ý
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Nicola Maragno

Nicola Maragno
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Nico Rafaschieri

Nico Rafaschieri
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Mohamed Hassan

Mohamed Hassan
Cairo, Ai Cập
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Giulia Mengotti

Giulia Mengotti
Fabriano, Ý
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Silvia casi

Silvia casi
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Davide Calabro

Davide Calabro
Reggio Calabria, Ý
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

ANGELO SEVERINO

ANGELO SEVERINO
Verona, Ý
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Sara Mad

Sara Mad
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Josh Amodeo

Josh Amodeo
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Úc)
Tiếng Ý (Ý)

Roberto Vallone

Roberto Vallone
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

alessia cipullo

alessia cipullo
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến