Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ý

Ferdinando Fontanella

Ferdinando Fontanella
Castellammare di Stabia, Ý
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

davide robotti

davide robotti
Sydney, Úc
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Giulia Omezzolli

Giulia Omezzolli
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Deborah Rotunno

Deborah Rotunno
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Cristian D'Alessio

Cristian D'Alessio
Pisa, Ý
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Valentina Capitanio

Valentina Capitanio
Milano, Ý
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Chiara Lunerti

Chiara Lunerti
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Luigi Ferrara

Luigi Ferrara
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Benny Ancona

Benny Ancona
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

mariagrazia lucenti

mariagrazia lucenti
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Vittoria Paone

Vittoria Paone
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)
Tiếng Ý (Ý)

Beatrice Signorini

Beatrice Signorini
Florence, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

mauro calzolari

mauro calzolari
Bologna, Ý
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Antonio Ledda

Antonio Ledda
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Salvatore Di Marsilio

Salvatore Di Marsilio
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Miriam Martelli

Miriam Martelli
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến