Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ý

Andrea Duca

Andrea Duca
Rimini, Ý
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Fabio Todde

Fabio Todde
Cagliari, Ý
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Nicoletta Spartaco

Nicoletta Spartaco
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Vale Fer

Vale Fer
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Massimo Pellicano

Massimo Pellicano
Sassari, Ý
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Mirco Balducci

Mirco Balducci
Perugia, Ý
Tuổi: 62
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Valerio Saviotti

Valerio Saviotti
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Barbara Dealexandris

Barbara Dealexandris
Genova, Ý
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Leonardo Longobucco

Leonardo Longobucco
Pisa, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý

Andrea Lombardi

Andrea Lombardi
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Mariana Romanelli

Mariana Romanelli
Bari, Ý
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

DANIELE REALE

DANIELE REALE
Roma, Ý
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Laura Melis

Laura Melis
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

mariagrazia lucenti

mariagrazia lucenti
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

maria vittoria cavasanti

maria vittoria cavasanti
Genova, Ý
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Debo Edo

Debo Edo
Modena, Ý
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến