Bạn cùng học ngôn ngữ

Một cách tuyệt vời để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ là tìm một người bạn để cùng học.

Nếu bạn cùng học của bạn là người bản xứ, điều này sẽ giúp bạn có thể cải thiện được phát âm, luyện tập hội thoại, và học hỏi về một nền văn hóa khác. Ngược lại, bạn cũng có thể dạy người bạn đó về ngôn ngữ và văn hóa của chính bạn.

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến